Członkowie wspierający

Członkowie Wspierający Stowarzyszenie Trefl Pomorze to blisko 60 firm, które różnią się wielkością, rodzajem prowadzonej działalności czy zasięgiem funkcjonowania. Łączy je jednak chęć wspierania sportu na Pomorzu, kibicowania Treflowym Klubom i zaangażowanie w działalność statutową Stowarzyszenia Trefl Pomorze. 

Stowarzyszenie stwarza Członkom Wspierającym płaszczyznę do wymiany kontaktów oraz inicjowania wspólnych przedsięwzięć. Organizowane kilka razy do roku spotkania Członków Wspierających mają zazwyczaj charakter mniej formalny i stanowią idealną okazję do integracji i zacieśniania współpracy.    

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami Członków Wspierających Stowarzyszenie Trefl Pomorze. W ten sposób chcemy przybliżyć profile działalności, zapoznać z oferowanymi produktami, świadczonymi usługami, dokonaniami i sukcesami.

Aby otworzyć prezentację należy kliknąć w logo firmy.