Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

12 czerwca 2019 roku w Hotelu Haffner odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Trefl Pomorze. W zebraniu podsumowującym 2018 rok uczestniczyło 19 osób.

Podczas zebrania prezes zarządu Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie z działalności oraz finansów za rok 2018. O aktualnej sytuacji oraz planach rozwoju Stowarzyszenia mówił członek zarządu, pan Kazimierz Wierzbicki. W zebraniu uczestniczyło 19 osób, które w głosowaniu zatwierdziło sprawozdania oraz udzieliło absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej.